hoe inschrijven

Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen dat jullie willen schenken aan onze school. Wij gaan proberen om met de grootst mogelijke zorg te werken met uw kind en dat begint al van bij de start : 

  • Kennismaking met de school : wij gaan de rondleidingen bundelen op 4 openklasdagen : 

- woensdag 13 maart om 9u

- woensdag 24 april om 9u

- woensdag 8 mei om 9u

- vrijdag 7 juni om 9u

Sluit je graag aan bij een rondleiding? Laat dit even telefonisch weten aan de school. 

  • Inschrijving (enkel met geldig attest)

Inschrijven tijdens het schooljaar 2018-2019 kan zolang het maximum aantal leerlingen niet bereikt is (type-9 : 24 leerlingen (volzet), type basisaanbod : 154 leerlingen). 

Inschrijven voor september 2019

Inschrijven kan voor broers en zussen vanaf maandag 1 april 2019

Inschrijven voor andere leerlingen kan vanaf maandag 29 april 2019 om 8u30 op school (niet telefonisch!)

We schrijven in tot het maximum aantal leerlingen is bereikt (type-9 : 36 leerlingen, type basisaanbod : 154 leerlingen) en maken een afspraak om op een later moment de inschrijving te vervolledigen.

In de vakantie is de school terug bereikbaar vanaf 19 augustus. 

 

  • Info vorige school : 

Na inschrijving wordt er een info opgevraagd bij de vorige school en het CLB over wat er al geprobeerd is en wat werkt en wat niet. Leerkrachten of zorgco's die deze info graag zelf komen toelichten zijn van harte welkom!

  • Testdagen : 

In juni en augustus 2019 organiseren wij testdagen op school voor onze leerlingen basisaanbod. De kinderen komen dan een halve dag naar onze school waarbij wij een zo juist mogelijke bepaling doen voor Nederlands en wiskunde. 

  • Infoavond op school :

Begin september worden alle ouders uitgenodigd op onze infoavond en krijgen ze info over de werking van onze school en de voorstelling van ons team.  Daarna wordt in de klas zelf het niveau en de werking van de klas toegelicht.

  • Beginklassenraden nieuwe leerlingen

Op de beginklassenraden van de nieuwe leerlingen half september worden jullie als ouders uitgenodigd. 

Jullie zien dat er heel wat inspanningen gebeuren op onze school om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat hierdoor het kind én de ouders zich zo snel mogelijk goed voelen op onze school.