hoe inschrijven

Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen dat jullie willen schenken aan onze school. Wij gaan proberen om met de grootst mogelijke zorg te werken met uw kind en dat begint al van bij de start : 

  • Aanmelding : 

Voorafgaand aan de inschrijving kunnen ouders hun kind laten noteren op een aanmeldingslijst. Voor schooljaar 2019-2020 kan dit (telefonisch) gebeuren vanaf de kerstvakantie. Dit geeft geen garantie tot inschrijving maar geeft ons wel een indicatie van het aantal kandidaten. 

  • Rondleiding : 

Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een vrijblijvende rondleiding op onze school. Jullie krijgen dan heel wat info over de werking van onze school.

  • Inschrijving (enkel met geldig attest)

Inschrijven tijdens het schooljaar kan zolang het maximum aantal leerlingen niet bereikt is (type-9 : 24 leerlingen, type basisaanbod : 154 leerlingen). 

Inschrijven voor september 2019 kan vanaf 11 maart 2019 voor broers en zussen, voor andere leerlingen vanaf 25 maart 2019.

  • Info vorige school : 

Na inschrijving wordt er een info opgevraagd bij de vorige school en het CLB over wat er al geprobeerd is en wat werkt en wat niet. Leerkrachten of zorgco's die deze info graag zelf komen toelichten zijn van harte welkom!

  • Openklasdag : 

Op woensdag 18 mei 2019 nodigen wij de ouders en de nieuwe leerlingen uit voor onze openklasdag. Dit gaat door van 9u30 tot 11u30. Ook leerkrachten, CLB-medewerkers of andere begeleidingsdiensten zijn van harte welkom. Jullie kunnen dan in de klassen een kijkje nemen en zien hoe wij werken met onze kinderen.

  •  Testdagen : 

In juni en augustus 2019 organiseren wij testdagen op school voor onze leerlingen basisaanbod. De kinderen komen dan een halve dag naar onze school waarbij wij een zo juist mogelijke bepaling doen voor Nederlands en wiskunde. 

  • Kennismakingsmoment type-9

Voor onze leerlingen type-9 organiseren we een kennismakingsmoment eind augustus in de eigen klas.

  • Infoavond op school

Begin september worden alle ouders uitgenodigd op onze infoavond en krijgen ze info over de werking van onze school en de voorstelling van ons team.  Daarna wordt in de klas zelf het niveau en de werking van de klas toegelicht.

  • Beginklassenraden nieuwe leerlingen

Op de beginklassenraden van de nieuwe leerlingen half september worden jullie als ouders uitgenodigd. 

Jullie zien dat er heel wat inspanningen gebeuren op onze school om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat hierdoor het kind én de ouders zich zo snel mogelijk goed voelen op onze school.