hoe inschrijven

Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen dat jullie willen schenken aan onze school. Wij gaan proberen om met de grootst mogelijke zorg te werken met uw kind en dat begint al van bij de start : 

 

  • Kennismaking met de school

We hebben een brochure en een promofilmpje ontworpen die jullie al zoveel mogelijk info geeft omtrent de werking van onze school. 

Download hier onze brochure :

 

Schermafbeelding 2020 03 23 om 18.38.37

 

 

 

Hoe verlopen de inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023

 Update nov 2022

Neem contact op met de school indien uw kind dit jaar nog de overstap wil maken. Momenteel zijn we wel volzet voor beide types. Aanmelden kan toch zinvol zijn moest er een plaats vrijkomen. 

Hoe verlopen de inschrijvingen voor schooljaar 2023 – 2024 

  • Kennismaking met de school

Kandidaat leerlingen raden we aan om zeker vooraf met onze school contact op te nemen. Zo kunnen we bekijken of een gesprek of een video-overleg nodig is vooraf om de school te leren kennen. We noteren al een aantal gegevens zodat we jullie zeker de nodige info kunnen bezorgen rond de inschrijvingen. 

Er zijn ook een aantal openklasdagen voorzien om onze school in zijn werking bezig te zien. Maak een afspraak op één van deze dagen : 

  • woensdag 18 januari van 9u30 tot 11u30
  • woensdag 15 februari van 9u30 tot 11u30
  • woensdag 22 maart van 9u30 tot 11u30
  • vrijdag 21 april van 9u30 tot 11u30 

 

  • Inschrijven

De inschrijvingen zelf zullen online gebeuren. De procedure is als volgt : 

Inschrijven broers/zussen rechtstreeks op school

Zit er al een broer/zus op onze school of werkt één van de ouders bij ons op school?
Dan kan je met voorrang inschrijven tussen maandag 13 maart 2022 en woensdag 29 maart 2022 om 11u. Neem contact op met de school (03/775 45 32). 

Tijdens de reguliere aanmeldingsperiode tussen 19 april en 8 mei blijven broers/zussen ook voorrang hebben. Zij moeten wel aangemeld worden via het aanmeldingssysteem en aanduiden dat ze een broer of zus hebben op onze school!

Alle andere kinderen melden aan

Alle andere kinderen meld je aan via de website https://aanmeldenbuitengewoonbasis.betussen woensdag 19 april 2022 (9 uur) en maandag 8 mei (11 uur).
Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol.

Het aantal open plaatsen voor type basisaanbod is 29 plaatsen, voor type-9 is het 0 plaatsen.

Hulp nodig?

Op 15 mei in de namiddag zullen wij aan de ouders bekendmaken wie een plaatsje heeft kunnen bemachtigen. 

Tussen 22 mei en 16 juni kunnen de leerlingen die een bevestiging hebben gekregen definitief ingeschreven worden.

Vanaf 1 juni stipt om 9u starten de vrije inschrijvingen indien er nog vrije plaatsen zijn (tijdstip belangrijk).

Momenteel hebben we 0 vrije plaatsen beschikbaar. Er staan leerlingen op de wachtlijst voor type basisaanbod en voor type-9. Wil je toch kans maken om nog in te schrijven, is het aanmelden via onderstaande link toch nodig. Je kind sluit dan aan op de wachtlijst waarvan we de volgorde moeten respecteren tot en met 6 oktober 2023.

U kan inschrijven via onderstaande link : 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6uvhh5sBXk6Yv2NT27BcMGX5rJPoePlBlHVgYzRovRRUMEJFT1E1SEc0MzRWSE9ITzRMNUtMU1U0Vy4u

 

Ben je nog op zoek naar een buitengewone school (type Basisaanbod of type 9) voor je kind?

Bezoek dan vooraf eerst onze website ( https://www.sint-rafael.be/ ) en/of lees ons schoolreglement ( https://www.sint-rafael.be/images/pdf/schoolreglement_2022-2023.pdf) .

 Info vorige school : 

Na inschrijving wordt er een info opgevraagd bij de vorige school en het CLB over wat er al geprobeerd is en wat werkt en wat niet. Leerkrachten of zorgco's die deze info graag zelf komen toelichten zijn van harte welkom!

  • Testdagen : 

Wanneer het terug mogelijk is organiseren wij testdagen op school voor onze leerlingen basisaanbod. De kinderen komen dan een halve dag naar onze school waarbij wij een zo juist mogelijke bepaling doen voor Nederlands en wiskunde. 

Voor de leerlingen type-9 is er een kennismakingsmomentje in de klas eind augustus om de klasgenoten en de leerkracht al eens te ontmoeten. 

  • Infoavond op school :

 op maandag 11 september worden alle ouders uitgenodigd op onze infoavond en krijgen ze info over de werking van onze school en de voorstelling van ons team.  Daarna wordt in de klas zelf het niveau en de werking van de klas toegelicht.

  • Beginklassenraden nieuwe leerlingen

Op de beginklassenraden van de nieuwe leerlingen half september worden jullie als ouders uitgenodigd. 

Jullie zien dat er heel wat inspanningen gebeuren op onze school om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat hierdoor het kind én de ouders zich zo snel mogelijk goed voelen op onze school.