hoe inschrijven

Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen dat jullie willen schenken aan onze school. Wij gaan proberen om met de grootst mogelijke zorg te werken met uw kind en dat begint al van bij de start : 

 • Inschrijving (enkel met geldig attest) kan gedurende het schooljaar zolang het maximum aantal leerlingen niet is bereikt
  • type-9 : 36 leerlingen
  • type basisaanbod : 154 leerlingen

 Inschrijven voor september 2020

 • Kennismaking met de school : wij gaan de rondleidingen bundelen op enkele openklasdagen :
  • vrijdag 6 maart 2019 om 9u
  • dinsdag 17 maart 2019 om 9
  • donderdag 2 april 2019 om 9u
  • woensdag 22 april 2019 om 9u
  • woensdag 6 mei 2019 om 9u
  • vrijdag 7 juni 2019 om 9u

Sluit je graag aan bij een rondleiding? Laat dit even telefonisch weten aan de school. 

 • Inschrijven 

Inschrijven kan voor broers en zussen vanaf maandag 30 maart 2020

Inschrijven voor andere leerlingen kan vanaf maandag 27 april 2020 om 8u30 op school (niet telefonisch!)

 •  Info vorige school : 

Na inschrijving wordt er een info opgevraagd bij de vorige school en het CLB over wat er al geprobeerd is en wat werkt en wat niet. Leerkrachten of zorgco's die deze info graag zelf komen toelichten zijn van harte welkom!

 • Testdagen : 

In juni en augustus 2020 organiseren wij testdagen op school voor onze leerlingen basisaanbod. De kinderen komen dan een halve dag naar onze school waarbij wij een zo juist mogelijke bepaling doen voor Nederlands en wiskunde. 

 • Infoavond op school :

Begin september worden alle ouders uitgenodigd op onze infoavond en krijgen ze info over de werking van onze school en de voorstelling van ons team.  Daarna wordt in de klas zelf het niveau en de werking van de klas toegelicht.

 • Beginklassenraden nieuwe leerlingen

Op de beginklassenraden van de nieuwe leerlingen half september worden jullie als ouders uitgenodigd. 

Jullie zien dat er heel wat inspanningen gebeuren op onze school om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat hierdoor het kind én de ouders zich zo snel mogelijk goed voelen op onze school.