hoe inschrijven

Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen dat jullie willen schenken aan onze school. Wij gaan proberen om met de grootst mogelijke zorg te werken met uw kind en dat begint al van bij de start : 

 

 • Kennismaking met de school

Omdat rondleidingen voorlopig niet mogelijk zijn tijdens de lesuren, hebben we een brochure en een promofilmpje ontworpen die jullie al zoveel mogelijk info geeft omtrent de werking van onze school. 

Download hier onze brochure :

 

Schermafbeelding 2020 03 23 om 18.38.37

 

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022

Neem contact op met de school indien uw kind dit jaar nog de overstap wil maken. Momenteel zijn we wel volzet voor beide types. Aanmelden kan toch zinvol zijn moest er een plaats vrijkomen. 

 

Hoe verlopen de inschrijvingen voor schooljaar 2022 – 2023 

 • Kennismaking met de school

Kandidaat leerlingen raden we aan om zeker vooraf met onze school contact op te nemen. Zo kunnen we bekijken of een gesprek of een video-overleg nodig is vooraf om de school te leren kennen. We noteren al een aantal gegevens zodat we jullie zeker de nodige info kunnen bezorgen rond de inschrijvingen. 

U kan bellen om een afspraak te maken voor een rondleiding. We bekijken dan wat mogelijk is. 

Er ook zijn 3 openklasdagen voorzien om onze school in zijn werking bezig te zien. Maak een afspraak op één van deze dagen : 

 • woensdag 16 maart van 9u30 tot 11u30
 • woensdag 23 maart van 9u30 tot 11u30
 • woensdag 30 maart van 9u30 tot 11u30

 

 • Inschrijven

De inschrijvingen zelf zullen online gebeuren. De procedure is als volgt : 

 • Broers en zussen kunnen reeds inschrijven tussen 14 maart en 25 maart 2022. Zij nemen telefonisch contact op met de school voor de inschrijving (03/775 45 32). 

 

 • Het aantal vrije plaatsen is nog niet exact gekend (zal hier verschijnen vanaf 25 maart)

 

 • De andere leerlingen kunnen zich aanmelden in de periode van 19 april tot 6 mei 2022. Tijdstip van aanmelden is dus niet van belang!  Het criterium voor het toekennen van de plaatsen zal voor 50% van de plaatsen 'afstand' zijn (dus wie dicht bij de school woont, heeft meer kans) en voor 50% van de plaatsen via 'toeval'

 

 • Op 12 mei zullen wij aan de ouders bekendmaken wie een plaatsje heeft kunnen bemachtigen. 

 

 • Tussen 16 mei en 10 juni kunnen de leerlingen die een bevestiging hebben gekregen definitief ingeschreven worden.

 

 • Vanaf 13 juni starten de vrije inschrijvingen (indien er nog vrije plaatsen over zijn). 

 

 • Info vorige school : 

Na inschrijving wordt er een info opgevraagd bij de vorige school en het CLB over wat er al geprobeerd is en wat werkt en wat niet. Leerkrachten of zorgco's die deze info graag zelf komen toelichten zijn van harte welkom!

 • Testdagen : 

Wanneer het terug mogelijk is organiseren wij testdagen op school voor onze leerlingen basisaanbod. De kinderen komen dan een halve dag naar onze school waarbij wij een zo juist mogelijke bepaling doen voor Nederlands en wiskunde. 

Voor de leerlingen type-9 is er een kennismakingsmomentje in de klas eind augustus om de klasgenoten en de leerkracht al eens te ontmoeten. 

 • Infoavond op school :

Begin september worden alle ouders uitgenodigd op onze infoavond en krijgen ze info over de werking van onze school en de voorstelling van ons team.  Daarna wordt in de klas zelf het niveau en de werking van de klas toegelicht.

 • Beginklassenraden nieuwe leerlingen

Op de beginklassenraden van de nieuwe leerlingen half september worden jullie als ouders uitgenodigd. 

Jullie zien dat er heel wat inspanningen gebeuren op onze school om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat hierdoor het kind én de ouders zich zo snel mogelijk goed voelen op onze school.