Welkom

Sint-Rafaël is een school buitengewoon onderwijs type basisaanbod en type 9 voor kinderen tussen 6 en 13 jaar.

Type basisaanbod geeft onderwijs en ondersteuning aan kinderen bij wie er een duidelijke en aantoonbare nood aan aanpassingen is, waaraan het gewone basisonderwijs niet meer kan voldoen.

Na maximum 2 jaar wordt samen met de ouders en het CLB bekeken of een terugkeer naar het gewoon onderwijs haalbaar en wenselijk is. Zo niet wordt het traject op onze school verdergezet.

Type 9 geeft onderwijs en ondersteuning aan kinderen met autisme.