type 9

Nieuw sinds dit schooljaar is de opstart van onze type 9 werking. Wij starten enkel op niveau lagere school dus geen kleuters. 

Een type 9 klas richt zich naar kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een maximum van 8 kinderen per klas. Dit geeft ons de mogelijkheid om de klemtoon (nog meer) te leggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het trainen van denkprocessen bij het plannen van acties en het oplossen van problemen (executieve functies).

De drie klassen werden ingedeeld op basis van het leerniveau van de leerling en zijn/haar sociaal-emotionele noden.

De focus ligt, net zoals in onze klassen type basisaanbod, sterk op het welbevinden van de leerling. We voorzien heel wat extra ondersteuning in de klassen door teamondersteuners en paramedici (logopedisten, psychologen, ergotherapeuten, een kinesiste)

Binnen de klassen bestaat de mogelijkheid tot het werken in aparte werkhuisjes. Daarnaast is er ook een aanbod van hulpmiddelen (time-timer, pictogrammen, tangle, drukvestjes etc.). Het werken met  een sterk gestructureerde omgeving helpt ons in de zoektocht naar het optimaliseren van het welbevinden van de leerling in zijn leerproces.

Naast de keuze tussen een actieve of een rustige speelplaats, kunnen deze leerlingen ook kiezen om een aantal vrije momenten door te brengen in de rustige binnenspeelplaats en ook het eten gebeurt in de klassen zelf waardoor we de kinderen zoveel mogelijk in hun veilige omgeving kunnen houden.

Binnen de klas bieden we naast het klassikaal aanbod (godsdienst, muzo, wero, sociale vaardigheden, etc.) ook een individueel aanbod (voor o.a. taal en rekenen).

We dragen de samenwerking met de ouders hoog in het vaandel. Een aantal keer per schooljaar organiseren we een klassenraad waar we met alle betrokkenen  (ook externe hulpverleners zijn meer dan welkom) samenzitten en bekijken hoe we nog beter kunnen inspelen op de noden van de leerling. Loopt het leerpad verder binnen deze specifieke type 9 klassen? Of kunnen we een verder verloop uitstippelen binnen een geïntegreerde werking in een klas type basisaanbod? En tenslotte ook welk onderwijs zien we best aansluiten op het traject van Sint-Rafaël?