olijfgroen.png
top5.png
   
   


 

In een wereld die snel verandert, heb je als school een heuse opdracht !

Als school je durven heroriënteren op de toekomst zien wij op Sint-Rafaël als dé uitdaging ! We gaan hierbij enkele grote uitdagingen aan die niet alleen het kind maar ook de ouder en de leerkracht zullen verrijken en ontplooien !

Wat en hoe we dit willen bereiken, daar staat onze visie voor !

 1. Pijler 1: Ontwikkelingsgericht leren … ontwikkelingsgericht leven !
  Kinderen doelgericht laten ervaren en laten ontdekken. Hierdoor verwerven zij kennis en vooral vaardigheden.
  Als team willen we zachtjes over hun dromen lopen en zoveel mogelijk kansen creëren tot zelfontdekking en groei ! De kinderen leren zo geloven in zichzelf en in een (realistische) toekomst.

 2. Pijler 2: In deze woelige, drukke maatschappij gaan we op zoek hoe we dagelijks een rustplek kunnen creëren. 
  We geloven dat dit enerzijds kan door duidelijkheid aan te bieden en anderzijds door voor creatieve werkvormen te kiezen die de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de kinderen vergroten !

 3. Pijler 3: Kinderen voldoende kansen bieden om zich sociaal en emotioneel te ontwikkelen.
  Zo vanuit zelfkennis voldoende weerbaar worden en respectvol leren omgaan met anderen.

Bij het onderwijsaanbod van type basisaanbod ligt het accent op functionaliteit.
De leerstof wordt zodanig gefilterd dat alleen het functioneel bruikbare overblijft : “Wat heeft uw kind nodig om later zelfstandig door het leven te kunnen gaan?”

 1. Onze aanpak toont hoe we dit willen bereiken ! We willen luisteren naar de kinderen en op zoek gaan naar verschillende manieren om hen
  tot diep vanbinnen te raken, hen uit te dagen, hen te motiveren ! We geven hen dan ook de kans om zelf thema’s aan te reiken.

 2. Daarom werken we zo veel mogelijk met leerinhouden uit de concrete ervarings -en belevingswereld van de kinderen. Ook werken aan verschillende vormen van zelfredzaamheid krijgt een centrale plaats.

 3. Kinderen zijn eerlijke richtwijzers voor onszelf !
  We zullen als team nooit bang zijn om een stap terug te zetten en bij te sturen !
  Wij zijn samen onderweg …

Zoals de engel Rafaël willen wij kinderen in onze school
… een stukje begeleiden op hun levenspad
… op zoek laten gaan naar hun schat aan talenten
… helpen om te groeien, te leren, te leven
… op hun ritme
… op hun maat

Het Sint-Rafaël team !