mandarijn.png
top6.png
   
   


 

Inschrijvingsprocedure nieuwe leerlingen

Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen dat jullie willen schenken aan onze school. Wij gaan proberen om met de grootst mogelijke zorg te werken met uw kind.

Omdat wij ondervinden dat vooral de start op een nieuwe school hierbij van groot belang is willen wij kort al aangeven wat wij allemaal plannen om een zo vlot mogelijke overstap te maken naar onze school en het kind in een zo juist mogelijke klas te plaatsen bij de start.

  • Aanmelding :

Voorafgaand aan de inschrijving kunnen ouders hun kind laten noteren op een aanmeldingslijst. Dit kan telefonisch gebeuren vanaf de kerstvakantie. 

Revalidatiecentrum, CLB of andere diensten mogen ook kinderen aanmelden maar dit blijven informele meldingen zolang de ouders niet zelf gebeld hebben naar de school.

  • Rondleiding :

Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een vrijblijvende rondleiding op onze school. Jullie krijgen dan heel wat info over de werking van onze school.

  • Inschrijving :

Daarna kan een afspraak gemaakt worden voor een definitieve inschrijving. Dit gebeurt met de directie of iemand van het zorgteam. De mogelijkheid bestaat om ook gedurende het schooljaar in te schrijven. Inschrijven voor september 2018 kan reeds na de krokusvakantie dus vanaf 19 februari 2018. Inschrijven kan enkel met een geldig attest voor buitengewoon onderwijs, type basisaanbod of type-9 dat enkel door het CLB kan geschreven worden.  Leerlingen die nog een attest type-1 hebben kunnen ook nog bij ons terecht. 

  • Info vorige school :

Na inschrijving wordt er een info opgevraagd bij de vorige school. Het is erg belangrijk dat wij weten wat er al geprobeerd is en wat werkt en wat niet. Leerkrachten of zorgco's die deze info graag zelf komen toelichten zijn van harte welkom!

  • Openklasdag :

Op woensdag 16 mei 2018 nodigen wij de ouders en de nieuwe leerlingen uit voor onze openklasdag. Dit gaat door van 9u30 tot 11u30. Ook leerkrachten, CLB-medewerkers of andere begeleidingsdiensten zijn van harte welkom. Jullie kunnen dan in de klassen een kijkje nemen en zien hoe wij werken met onze kinderen.

  •  Testdagen :

In juni en augustus 2018 organiseren wij testdagen op school voor onze leerlingen basisaanbod. De kinderen komen dan een halve dag naar onze school waarbij wij een zo juist mogelijke bepaling doen voor Nederlands en wiskunde van wat zij kunnen en waar zij het nog moeilijk mee hebben. Deze afspraak wordt gemaakt op het inschrijvingsgesprek.

  • Klasbepaling :

Daarna wordt er gepuzzeld op school hoe de groepen best kunnen ingedeeld worden voor Nederlands en wiskunde. Deze beslissing wordt in september geëvalueerd tijdens de beginklassenraden van de nieuwe leerlingen. Mogelijks kunnen er nog kleine verschuivingen gebeuren.

  • Infoavond op school

Begin september worden alle ouders uitgenodigd op onze infoavond en krijgen ze info over de werking van onze school en de voorstelling van ons team. Deze is gepland op maandag 10 september 2018. Daarna is er een infoavond in de klassen zelf waarbij de reken -en klasleerkracht het niveau en de werking van de klas toelicht.

 

Jullie zien dat er heel wat inspanningen gebeuren op onze school om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat hierdoor het kind én de ouders zich zo snel mogelijk goed voelen op onze school.